Formuláře vodoprávního úřadu

09. 01. 2019 Admin Ricany

Název formuláře Formát pdf
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu PDF
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jedn. občanů (domácností) nebo o jeho změnu PDF
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu PDF
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu PDF

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

PDF
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu PDF
Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu PDF
Žádost o stavební povolení k vodním dílům PDF
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) PDF
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu PDF
Žádost o udělení souhlasu PDF
Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení PDF
Žádost o vyjádření PDF
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl PDF
Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav PDF
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru PDF
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění PDF
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění PDF
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel PDF
Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu PDF
Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu PDF
Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu PDF
Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu PDF
Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod PDF
Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla PDF
Žádost o vydání společného povolení DOC

Tento článek se nálézá na serveru Portal Občana (https://obcan.ricany.cz:443/obcan/).

SDÍLET NA FB   SDÍLET NA TWITTER
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.