O Portálu občana

28. 11. 2018 Admin Datron

Vítejte na Portálu občana města Říčany.

Cílem služby Portál občana je umožnit občanům komunikovat s městským úřadem on-line přes internet a minimalizovat tak počet nutných návštěv občanů na městském úřadě při vyřizování jednotlivých agend. Tím se odlišuje od stávajících webových stránek města a rozšiřuje tak jejich možnosti.

Cílem PO je užší a rychlejší komunikace občanů s úřadem při řešení různých záležitostí. Proto je PO integrovaný s interními informačními systémy úřadu. Občan je pak informován nejen o změnách na úřadě, o novinkách ve městě, ale především o vlastní komunikaci probíhající s úřadem a to o jednotlivých podáních a stavu jejich řízení, o platbách, finančních závazcích. Vzhledem k důvěrné povaze těchto informací PO zajišťuje legislativně i právně jednoznačné „ztotožnění“ občana.

Pro nahlášení problémů s Portálem občana kontaktujte technickou podporu na adrese: portal.podpora@ricany.cz

1. Práce s Portálem občana

Na PO  jsou k dispozici všechny důležité informace k elektronické komunikaci občana s městem:
 • Strom životních situací
  • Kategorie
  • Odbory
  • Řeším
  • Seznam životních situací
 • Popisy životních situací
 • Elektronické formuláře
 • Důležité kontakty

Části Portálu občana:

Veřejná část (pro anonymní uživatele)

 • Soupis životních situací s popisem a k tomu přiřazené elektronické formuláře.
 • Zobrazení dynamického telefonního seznamu.

Privátní část (pro registrované uživatele)

Občané mohou využít výhod přihlášení, kde mají k dispozici různá přednastavení a funkcionality pro jejich přihlášenou identitu oproti anonymnímu občanovi.

Přihlášený občan může:

 • Elektronicky realizovat podání založená na „inteligentních“ formulářích, jež jsou automaticky před-vyplňovány.
 • Získat aktuální informace o stavu podání.
 • Zobrazit výčet poplatků.
 • Realizovat elektronické platby na základě předpisu získaného z úřadu (úhrada přes platební bránu)
 • Zobrazit platební historii.
 • Využívat funkce:
  • Hlídací pes, tj.:
   • Tvorba důležitých událostí, které občan chce hlídat – platnost občanského průkazu, cestovního pasu, včetně uživatelsky definovaných událostí – STK, platba pojištění, datum očkování apod. A to vše s následnou notifikací přes email nebo SMS.
  • Informační služba, tj.:
   • Využití automatické e-mailové notifikace při změně stavu daného podání.

2. Přihlášení do Portálu občana

Standardní podmínkou pro přihlášení do Portálu občana je validovaný (ověřený) účet, který je českou veřejnou správou uznávaný jako platný doklad totožnosti. Přihlášení je možné pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky, elektronické občanky a MojeID.

Pro přihlášení přes elektronickou občanku je nutné mít čtečku čipových karet a nainstalovanou aplikaci eObčanka.

Pokud máte zájem o zřízení datové schránky, postupujte prosím podle pokynů uvedených na webových stránkách datových schránek.

3. Práce s elektronickými formuláři

Pro základní práci s formuláři (stažení, tisk apod.) není žádné přihlášení nutné. Pokud ale budete chtít formulář elektronicky odeslat na městský úřad, je nezbytné se přihlásit do Portálu občana. Přihlášením také získáváte další výhody, jako je sledování stavu vašeho podání, předvyplnění formulářů atd.

Více informací o práci s formuláři

4. Zařiďte si elektronický podpis

V rámci služby Elektronické formuláře můžete formulář odeslat jak s elektronickým podpisem, tak i bez něho.

Elektronický podpis není potřeba pokud pro odeslání elektronických formulářů využijete Vaši datovou schránku. Elektronický podpis je nutný pouze pokud chcete odeslat elektronické formuláře na elektronickou podatelnu městského úřadu pomocí e-mailu.

Mám elektronický podpis
Pokud máte elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, můžete využívat službu Elektronické formuláře v plném rozsahu. Elektronické podání opatřené elektronickým podpisem, které prostřednictvím služby Elektronické formuláře učiníte, má z hlediska platné legislativy stejnou účinnost, jako papírové podání s Vaším vlastnoručním podpisem.
Nemám elektronický podpis
Pokud nemáte elektronický podpis, můžete si v rámci této služby formulář vyplnit, vytisknout a podepsaný doručit osobně nebo poštou na podatelnu příslušného úřadu. Služba vám umožňuje i tzv. "neověřené" odeslání formuláře na úřad. V případě, že podání odešlete bez elektronického podpisu, musíte do stanovené lhůty 5 dnů potvrdit elektronické podání doručením Opisu podání s Vaším vlastnoručním podpisem (dle § 37 odst. 4 věta druhá zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Správní řád“). Opis Vám bude vygenerován po odeslání tohoto formuláře. V případě nedodání Opisu do stanovené lhůty může dojít k zastavení řízení (dle § 66 odst. 1, písmeno c) Správního řádu).
Chci si elektronický podpis zařídit

5. Vyberte si a odešlete požadovaný formulář

Připravili jsme pro vás několik způsobů, jak si můžete jednoduše a intuitivně vybrat formulář pro řešení vámi požadované agendy. Ve formuláři si zvolte, zda chcete odeslat formulář klasickou cestou (formulář bude odeslán na elektronickou podatelnu úřadu e-mailem) nebo prostřednictvím své datové schránky (budete vyzváni k zadání přístupových údajů ke své datové schránce).

6. Právní ujednání

Pod uvedeným odkazem naleznete právní ujednání.

7. Obchodní podmínky pro platbu přes platební bránu

V přiloženém odkazu jsou uvedeny obchodní podmínky.

8. Ochrana osobních údajů

Provozovatel se tímto zavazuje, že osobní údaje poplatníka nepoužije k jiným účelům, než k identifikaci platby poplatku, zejména se pak zavazuje, že tyto údaje nepředá třetí osobě, a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Informace o poplatnících jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejména s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Obecné nařízení“). Bez výslovného souhlasu poplatníka nakládá provozovatel s jeho osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští Obecné nařízení.


Tento článek se nálézá na serveru Portal Občana (https://obcan.ricany.cz:443/obcan/).

SDÍLET NA FB   SDÍLET NA TWITTER
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.